AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
21. mars 2002

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØK<">

Svensk modell interessant:
GRUNNLØNN FOR FRILANSERE?

De ansatte får lønn fra selskapet  bare i de periodene de ikke er ansatt andre steder. Lønnen er høyere enn dagpenger, men lavere enn tarifflønnen ved teatrene.
Det er det svenske selskapet Teater-Alliansen som på denne måten gir frilansende scenekunstnere en grunnlønn det går an å leve av. Norsk Skuespillerforbund vil adoptere modellen.

Lovbrytere ?

Norsk Skuespillerforbund og Norsk Ballettforbund har nylig gitt ut et arbeidshefte som grunnlag for å skape et manifest for den frie scenekunsten. Her drøftes blant annet den juridisk tvilsomme, men etisk forsvarlige (?) praksisen som enkelte skuespillere benytter seg av: Man mottar dagpenger samtidig som man arbeider med forprosjekter og idéer (prøver). Til tross for at disse skuespillerne faktisk arbeider for å komme seg ut i lønnet arbeid (spille forestillinger) - og dermed slippe å motta dagpenger - er dette en ulovlig praksis.

Basis-ansettelse
Det svenske selskapet Teater-Alliansen har i dag 100 ansatte. Skuespillerne får lønn fra selskapet, men bare i de periodene de ikke er ansatt andre steder. Denne "basis-ansettelsen" i Teater-Alliansen gjør at kunstnerne ikke behøver å melde seg på arbeidskontoret i ledige perioder, men opprettholder en grunnlønn som sikrer dem mulighet for å overleve, heter det i arbeidsheftet.

I heftet argumenteres det for at modellen bør opprettes i Norge. Den vil gi Norge en skuespillerpool der skuespillerne får frihet til å utvikle egne prosjekter samtidig som de har tryggheten i det å være ansatt mellom oppdrager og prosjekter, inkl. rettigheter i forhold til lønn og forsikring.

Overskudd og initiativ
I Sverige ble modellen først opprettet som et forsøksordning, der 66 av 400 søkere ble ansatt. Modellen ble evaluert som så vellykket at den nå er gjort fast, og dessuten utvidet. Den er finansiert over statsbudsjettet, og gir lettelser i Statens utbetalinger av arbeidsledighetstrygd.

I heftet presiseres det at ordningen ikke må forveksles med "Arbeid for trygd". "Dette vil være en forpliktende ordning innenfor det yrket skuespillerne faktisk er utdannet for, og som vil gi overskudd og initiativ til prosessen fram mot ny produksjon eller et nytt engasjement," hevdes det.

Hjelp til manifest
Temaet "Skuespillerpool" er ett av fem temaer som heftet utreder. De andre er Arbeids- og levevilkår for frie scenekunstnere, Finansiering og støtteordninger, Formidling og Kompetanse ( vedlikehold og utvikling). De to forbundene ønsker å skape et manifest for den frie scenekunsten, blant annet for å bidra til å øke dens status, og få stat, fylker og kommuner til å verdsette de ressursene som ligger i den.   "Vi vil bidra til at det skapes mer kunst, bedre kunst og bredere kunst, og at det økonomiske og praktiske fundamentet for dette er sikret," hevdes det.

Skuespillerforbundet og Ballettforbundet ber om hjelp til å utforme det endelige manifestet. Høringsfrist er 15. juni. Teaternett tillater seg å bringe en appell til alle som mener noe om den frie scenekunsten: La Skuespillerforbundet og Ballettforbundet få del i deres tanker. Den som ikke snakker, kan heller ikke regne med å bli hørt!


NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no

-

Ansvarlig redaktør av Teaternett er Stein Kippersund, Myrvegen 14, 2312 Ottestad
Teaternett har org.nr. 980 247 781. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no