AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
23. mai 2002

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØKRISIKOSONER: Seminar om 
kunst, makt og endring

Makt- og demokratiutredningen har slått seg sammen med Norsk kulturråd og vil se på kunstens vilkår i lys av endringer i samfunnet. Dette blir det to dager seminar om 29. og 30. august med tittelen Risikosoner. På teatersiden bidrar blant annet Anne-Brit Gran og Cliff Moustashe. 

Som utgangspunkt for seminaret er det formulert krevende spørsmål - i tråd med det Makt- og demokratiutredningen strever med på så mange andre felt: Hva skjer med kunstens autonomi, uttrykksformer og ytringsmuligheter når den innrulleres i globaliseringsprosessen og i allmenne endringer i teknologien, kulturindustrien, populærkulturen og medieoffentligheten? Hvilke konsekvenser har utviklingstendensene for kulturpolitiske forståelsesformer og for maktforholdene på kunstfeltet? 

Bredde 
Som man skjønner er det ikke duket for de enkle svarene, men heller belysning av spørsmålene fra ulike synsvinkler. I så måte favner programmet stor bredde når det gjelder ytringer på vegne av ulike kunstformer: Billedkunst, litteratur, musikk, film, scene. NRKs Marta Norheim har en sammenbindene funksjon ved samtaler med ulike kunstnere. Blant annet skal hun samtale med regissør Cliff Moustashe, kjent fra Nordic Black Theatre. Ved siden av bidrag fra aktive kunstnere, er det mer teoretiske bidrag knyttet til politikk, massemedia og profesjonsmakt. Siri Meyer holder åningsforedraget Risikosoner. Kunsten, makten og politikken. Teaterviteren Anne-Brit Gran har kalt sitt innlegg Risikoens iscenesettelse og scenen som risikosone.

Autonomien svekkes? 
Arrangørene beskriver et bestemt kulturhistorisk forløp som bakgrunn for seminarets problemstilling. Forståelsen er at de etablerte kunstformene er i ferd med å svekke sin autonomi. Seminartittelen Risikosoner henger sammen med denne forståelsen. I programmet heter det: "
I industrisamfunnet ble kunsten kunst ved å markere avstand til samfunnet og den allmenne kulturen. De ulike kunstartene opparbeidet seg status og uttrykkskraft gjennom sin autonomi - ved å dyrke sin ”renhet” og sine mediespesifikke former. Dette var grunnlaget for etableringen av infrastrukturer og institusjoner på kunstfeltet og for dannelsen av kunstnerrollen. Dagens kunstscene er preget av en utforskning og en underminering av denne autonomien. Stikkordene her er ny teknologi, mediene, den nye økonomien. Kunstnere etablerer nye relasjoner til institusjoner og offentligheter og gjør bruk av uttrykksmidler som tidligere ble betraktet som kunstfremmede eller kunsteksterne. Samtidig utfordres de tradisjonelle kunstforståelsene av et voksende antall kunstnere med innvandrerbakgrunn og fra en ekspanderende og offensiv kulturindustri. Kunsten befinner seg med andre ord i nye risikosoner."

Konsekvenser
I forlengelsen av denne forståelsen er det formulert flere spørsmål.
-
Vil kunsten beholde sin uttrykkskraft i en situasjon hvor kommunikasjon i tiltakende grad blir et markedsprodukt? 
- Hva innebærer det for kunstfeltets aktører at medienes og informasjonsteknologiens logikker sprer seg til alle deler av samfunnet?
- Hvilke konsekvenser har det at kulturelle ytringer i tiltakende grad globaliseres og henter tegn og uttrykksmidler på tvers av landegrenser, kulturer og medier? 
- Hva skjer med maktforholdene på kunstfeltene når den tradisjonelle autonomien svekkes og kunstens relasjoner endres både internt og eksternt?

Seminaret er gratis, og finner sted i Militærhospitalets auditorium i Norsk kulturråds lokaler. Påmelding må skje innen 15. august.

 NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no

-

Ansvarlig redaktør av Teaternett er Stein Kippersund, Myrvegen 14, 2312 Ottestad
Teaternett har org.nr. 980 247 781. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no