AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
12. september 2002

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØKMagert audition-tilbud
SUPPLERES AV NISS


Hvert år arrangerer Norsk Teaterlederforum  felles-audition for skuespillere på Nationaltheatret. I utgangspunktet et godt tilbud for frilans-skuespillere og ny-utdannede fra utlandet. Verdien av tilbudet faller imidlertid når du i løpet av din karriere bare får anledning til å delta to - 2 - ganger på denne auditionen.
  
- "Begrensningen på to gangers deltakelse reduserer dette positive tiltaket til en heseblesende talentiade," sier Ella Gyri Groven til Teaternett. Sammen med medelever fra Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) står hun i spissen for å arrangere en supplerende audition som åpner for at skuespilleren kan komme igjen flere ganger.

Profesjonelle utvikler seg
  - "En skuespiller modnes og utvikles over tid, i takt med engasjementer og erfaringer.    Kommer man hjem fra England og prøver seg på felles-auditionen uten hell, stresser i vei det kommende året, og brenner deretter resten av kruttet i et andre mislykket forsøk, så skal ikke dette være nok til at denne karriére-veien skal være stengt for resten av livet! En audition blir mindre farlig for hver gang du har vært på én, og skuespillere med senkede skuldre gjør som regel et mer fordelaktig inntrykk enn de som er preget av prestasjonsangst og debutant-nerver. Bransjen burde være interessert i å få se profesjonelle aktører som er i utvikling også etter endt utdannelse", sier hun.

Bredere kontaktflate
Skuespilleravdelingen ved NISS inviterer til skuespilleraudition lørdag den 12. oktober i år, dagen etter at Norsk Teaterlederforum har avholdt sin. Til å se på deltakerne inviteres castingfolkene fra byråene og TV-kanalene, medlemmene i Norsk Sceneinstruktørforbund og freelance-instruktører. Flere av disse har ikke adgang til den auditionen som avholdes på Nationaltheatret dagen før, opplyser Groven.

   - "Med vår audition ønsker vi også å åpne for en bredere sammensetning av panelet som ser og vurderer skuespillerne. Alle vet at bekjentskaper og nettverk er viktig i denne bransjen, men det er jo fornuftig at det ikke bare eksisterer ett nettverk, én krets å holde seg inne med, sier hun.

Like kriterier
Både på Norsk Teaterlederforums og på NISS sin audition er kriteriene for å delta de samme: Deltakerne må ha 3-årig teaterutdanning, eventuelt 3 års praksis som skuespiller. Hver deltaker får 5 minutter til rådighet med 1 minutts inn- og utrydding.

Skuespillerelevene ved NISS håper å gjøre denne ekstra-auditionen til tradisjon, og vil legge den til dagen etter Norsk Teaterlederforums fellesaudition. Dette for at skuespillere som kommer langveisfra skal kunne delta på NISS sin uten at det skal koste en ekstra reise pluss opphold.

For ytterligere informasjon: Kontakt skuespilleraudition@hotmail.com


NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no

-

Ansvarlig redaktør av Teaternett er Stein Kippersund, Myrvegen 14, 2312 Ottestad
Teaternett har org.nr. 980 247 791. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no