AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
16. november 2002

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØKNorsk SCENEKUNST
presenteres for VERDEN

Over 1000 profesjonelle scenekunst-arbeidere fra vel 45 land vil fra 19. til 23 november møtes i Montreal. Dette skjer i forbindelse med den internasjonale scenekunstmessen CINARS. CINARS er forkortelse for det franske Commerce International des Arts de la Scène, på engelsk International Exchange for the Performing Arts, som er for scenekunsten det Frankfurtermessen er for boka. Canada er vertskap for denne messen annet hvert år.

CINARS legger vekt på at et slikt bransjetreff først og fremst skal gi deltakerne gode muligheter til uformelle, personlige kontakter, men det blir også seminarer og konferanser. Foruten naturligvis et rikt og variert tilbud av alle former for teater og dans og verdensmusikk.


Nordiske land ett hovedtema

I år er scenekunstformidlingen i de nordiske landene ett hovedtema for CINARS, og CINARS' administrerende direktør, Alain Paré, har invitert representanter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige til Montreal. Invitert fra Norge er Tove Bratten, daglig leder i Danse- og Teatersentrum og Silje Engeness, kunstnerisk leder for Teaterhuset Avant-Garden i Trondheim, begge representanter for det frie scenekunstfeltet i Norge. Dessuten kommunikasjonssjef Ba Clemetsen fra Nationaltheatret, som også står sentralt i arbeidet med så vel Ibsenfestivalen som Samtidsfestivalen. Sammen med Ådne Sekkelsten fra Norsk Scenekunstbruk og informasjonsrådgiver IdaLou Larsen vil de bemanne den norske standen.
-- Flere av våre danse- og teaterkompanier har for lengst gjort seg bemerket i de store europeiske landene. Nå gleder vi oss til å gjøre norsk scenekunst bedre kjent også utenfor Europa, sier Tove Bratten, i en pressemelding.

Svensk gruppe med forestilling

Sverige deltar med en forestilling av Cirkus Cirkör. Men på tross av betydelig positiv støtte fra Utenriksdepartementet, har man ikke lykkes med å få et norsk ensemble til å delta. I stedet vil den norske delegasjonen bruke sin stand til å gi en bred presentasjon av det som skjer innen det frie scenekunstfeltet i Norge - gjennom videoer, trykt materiale og levende informasjon. Dessuten er CINARS' morgentreff torsdag i sin helhet viet norske forhold, og det gir oss en fin anledning til å fortelle om mangfoldet i norsk scenekunst, sier Tove Bratten som ikke ser bort fra at Norges deltakelse kan føre til spennende tilbud for norske scenekunstnere.
- Til Montreal kommer jo interesserte oppkjøpere fra fem verdensdeler.

Relatert link: http://www.cinars.org/


NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no

-  

Ansvarlig redaktør av Teaternett er Stein Kippersund, Myrvegen 14, 2312 Ottestad
Teaternett har org.nr. 980 247 791. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no