AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
17. november 2002

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØKSVIKTER BARN OG UNGDOM

Regjeringens kulturbudsjett fører til realnedgang på teaterfronten, mener Norsk teater- og orkesterforening (NTO). I et brev til Stortinget kritiserer NTO regjeringen for utsatt byggestart på nybygg til Hålogaland Teater, og for manglende oppfølging av barne- og ungdomsteater i Rogaland. Og de frie gruppenes scener må få egen post i budsjettet, mener organisasjonen.

Spises opp av lønnsvekst
I brevet til Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité peker NTO på at den varslede veksten på 3,9 prosent ved alle større institusjonene spises opp av lønnsveksten, som varierer mellom 6 og 7,5 prosent. Ifølge NTO gjør dette at teatrene ikke vil klare å oppfylle sine pålagte målsettinger.

NTO uttrykker også stor skuffelse over at Hålogaland Teater ikke får sitt varslede nybygg. Organisasjonen peker på at byggestarten ikke vil koste mer enn 20 millioner på 2003-budsjettet.

Ungdomssatsing
Det er et sprik mellom politikernes målsettinger og bevilgninger når barne- og ungdomsteatersatsingen til Rogaland Teater ikke blir tilgodesett med øremerkede midler. NTO mener at Rogaland Teater her har en unik satsing som må få mulighet til å realiseres.

Egen post til frigruppescenene
De frie gruppene får også støtte fra NTO i brevet til Stortinget. Organisasjonen mener at Black Box Teater bør komme på fast post og ikke stå under "ymse tiltak. NTO mener at også BIT-Teatergarasjen i Bergen og Teater Avantgarden bør inn på en slik egen post.

Relatert link:
Dette ønsker Norsk teater- og orkesterforening scenekunst.no 15. november 2002

NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no