FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / S

(annonse)

Denne side endret
17. april 2001

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

S

scene-kamp
På engelsk Stage fight. Scenisk virkemiddel som søker å gi en så troverdig illusjon som mulig av kamp mellom aktører i en forestilling. Scenekamp som selvstendig disiplin og profesjon har utviklet seg med utgangspunkt i engelsk og amerikansk teater- og filmbransje, med egne kurs- og sertifiseringssystemer for utøvelse og opplæring. Scenekamp kan utøves med eller uten våpen.

Scene-kamp med kårde og daggert
av Magne Kippersund

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no