FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / S

(annonse)

Denne side endret
29. februar 2004

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

S

scenelys
På engelsk Stage Lighting. Francis Reid definerer scenelys slik i boken The Stage Lighting Handbook: "Stage lighting is a fluid, selective, atmosperic, sculptural illumination appropriate to the style of av particular production". (Reid 1996: 15) ("Lys for teater er en flytende, utvalgt, atmosfæreskapende, skulpturell belysning tilpasset stilen til en spesiell teaterproduksjon".).

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no