AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
10. februar 2004

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØKStrid om TEATERSTRUKTUR

Korleis skal teaterlivet i København organiserast? I haust la Teaterutvalet til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), fram ei innstilling som møtte massiv motstand i teaterlivet.

Motstanden førte ifylgje Politiken til at framlegget vart trekt tilbake, foreløpig for eitt år. Alle avtalar med dei store teatra er blitt forlenga tilsvarande med eitt år, også direktørkontraktene. Dette vedtaket er også omstridd fordi det kan få økonomiske konsekvensar for teatra.

To analyser
No legg istaden Teaterutvalet mot slutten av februar fram ei analyse av teaterliv, teatervanar og teaterbehov i framtidas København. Analysen vert ikkje ståande aleine: Teatra legg samstundes fram sin eigen analyse.

Alt er duka for ein skikkelig duell om framtida for teatra i den danske hovudstaden.

Relatert link:
Teatrenes fremtid er fortsat uvis Av Peter Thygesen. Politiken, 29. januar 2004

NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no