AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
20. mars 2004

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger
Artikler

Arkiv
SØKFORMIDABEL vekst for
frie danse- og teatergrupper

Antallet registrerte frie danse- og teatergrupper i Norge har tredoblet seg i løpet av 15 år. Det viser statistikken som Teaternett har dukket ned i.

Den offisielle kulturstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) talte 25 frie grupper i 1986, av disse var fem dansegrupper. I 2002 var antallet dansesgrupper økt til 13, mens det ble talt hele 66 teatergrupper. Veksten var størst fra 2001 til 2002. Danse- og teatersentrum er den viktigste kilden for SSBs statistikk.

Mindre grupper
Antall medlemmer i gruppene har ikke økt like mye; fra 106 til 254. Mens det i 1986 altså var gjennomsnitlig drøyt fire personer tilknyttet hver frie gruppe, var dette tallet falt til drøyt tre personer per gruppe i 2002.

Heller ikke antall nye forestillinger har holdt helt tritt med den gedigne veksten i antall grupper. I 1986 stod de frie gruppene for 24 nye produksjoner, mens tallet var økt til 59 i 2002. Antall forestillinger totalt økte fra 1566 i 1986 til 2865 i 2002. De frie gruppene har alltid hatt et tungt innslag av barneforestillinger, men det er forestillinger for voksne som utgjør den største veksten i perioden.

Lite penger
I denne perioden med sterk vekst i de frie gruppenes virksomhet har ikke de statlige bevilgningene holdt følge. Statistikken viser  bevilgninger fra Norsk kulturfond til frie sceniske grupper fra 1996. Da ble det gitt 18,3 millioner kroner gjennom denne ordningen, mens det i 2002 ble bevilget 27 millioner kroner. I det store vekståret fra 2001 til 2002 var det en nedgang fra 29 til 27 mill. kroner. Det må legges til at kategorien "Scenekunst, andre tiltak" har hatt en vekst fra 3,3 mill. kroner i 1996 til 7,4 mill kroner i 2002. Det gis også offentlige midler til teater som ikke er med i denne statistikken, og en ordning som den kulturelle skolesekken er en stor økonomisk stimulans for de frie gruppenes virksomhet.

Økt andel
Det samlede publikumstall for de frie gruppene økte fra 139 985 i 1986 til 279 550 i 2001. For institusjonsteatrene gir statistikken bare tall fra 1999 og framover. Legger en sammen tallene for institusjonsteatrene og de frie gruppene, viser Teaternetts regnestykke at de frie gruppene økte sin andel av det samlede publikumstallet fra 13,9% i 1999 til 15,4% i 2001. Da er ikke institusjonsteatrenes turnevirksomhet tatt med. SSBs kulturstatistikk går fram til 2002. Mange av de store insitusjonteatrene har meldt om svært gode publikumstall i 2003. Det vil vise seg om det også ble et nytt vekstår for de frie danse- og teatergruppene. NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no