AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
6. mai 2004

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØKNy tildelingsrunde til FRI SCENEKUNST

Grusomhetens Teater er blant vinnerne i Norsk Kulturråds første tildeling til fri scenekunst for 2004. Av totalt 12,4 millioner, stikker frigruppen avgårde med hele 1,6 millioner. Som vanlig er det en sterk Oslo-dominans, der 2 av 3 tildelte kroner går til frie grupper i hovedstaden.

De fleste frie grupper må se langt etter støttekronene. I denne søknadsrunden ble det søkt om tilsammen 85 millioner kroner, fordelt på 215 søknader. I en pressemelding beklager Kulturrådet at de ikke kan prioritere kvalitativt gode prosjekt, grunnet de begrensede rammene.

Grusomhetens teater har i løpet av ti års produksjon utviklet et særpreget teaterspråk med utgangspunkt i den franske teatermannen Antonin Artauds teorier. Teatret får nå tilskudd til prosjektene "Blodsprut" og "Thomasevangeliet". Goksøy og Martens skal iscenesette performancen "Votre Saddam" under teaterfestivalen i Avignon i Frankrike, en av Europas mest prestigefylte festival for scenekunst.

Koreograf og danser Per Roar får tilskudd til de to siste forestillingene i en triologi som handler om menneskers møter med døden. "Livets slutt" og "Kollektiv sorg" tar for seg personlige, praktiske, psykologiske og sosio-politiske aspekter knyttet til døden. Prosjektet er et stipendiatprosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Gruppa Ferske scener fra Tromsø vil lage samfunnsengasjert politisk teater. Prosjektene "Et samfunnsmenneske eller Hvor ble det av Dr. Evensen" og "Ashes to Ashes" er basert på tekster av Bjørn-Are Dypås og Harold Pinter. Gruppa ønsker også å utvikle et prosjekt i samarbeid med dramatikeren Tale Næss. Medlemmene i denne nye gruppa kommer fra blant annet det nå oppløste Totalteatret som i en årrekke produserte scenekunst i Nord-Norge.

Transiteatret er en progressiv scenekunstgruppe fra Bergen som i prosjektet "To be continued" vil undersøke om TV-industriens standardiserte konsept, føljetongen, kan brukes som utgangspunkt for en teaterform.

Norsk kulturråd ønsker å styrke produksjonen av figurteater og gir ved denne tildelingen tilskudd til tre figurteaterprosjekter. I forbindelse med sitt 10-årsjubileum skal Teater Visuell i Trondheim lage en variasjon over Shakespeares Romeo og Julie. Andre figurteaterprodusenter som får støtte er Espen Dekko fra Akershus og Ulvefellen Teater fra Telemark.

Den komplette lista ser slik ut:

Kunstner/gruppe

Kunstform, fylke

2004

2005

ACT-Initiativet

performance, Oslo

300 000

 

Anne Stray

teater, Oslo

400 000

 

Elisabeth L. Helland

teater, Møre og Romsdal

95 000

 

Ellen Johannessen

dans, Oslo

375 000

 

Espen Dekko

figurteater, Oslo

300 000

 

Fanny Holmin

performance, Hordaland

150 000

 

Ferske scener

teater, Troms

550 000

550 000

Goksøyr og Martens

performance, Oslo

500 000

 

Grusomhetens Teater

teater, Oslo

800 000

800 000

Inclusive Dance Company

dans, Sør-Trøndelag

350 000

 

Karstein Solli

performance, Oslo

350 000

 

Kompani B. Valiente

dans, Oslo

600 000

 

Kristin Hestad

performance, Oslo

270 000

 

Kristina Gjems

dans, Oslo

250 000

 

Leo Preston

performance, Hordaland

30 000

 

Marieke Joosten danse

dans, Sogn og Fjordane

300 000

 

Mia Haugland Habib

dans, Oslo/Rogaland

300 000

 

Passage Nord Project

performance, Oslo

350 000

300 000

Per Roar

dans, Oslo

500 000

500 000

Propellen

teater, Sør-Trøndelag

100 000

 

Samovarteatret

teater, Finnmark

250 000

250 000

Sons of liberty

performance, Sør-Trøndelag

50 000

 

Sølvi Edvardsen

dans, Oslo

700 000

 

Teaternova

teater, Hordaland

300 000

 

Teater Visuell

figurteater, Sør-Trøndelag

250 000

 

Tove Karoliussen

teater, Oslo

50 000

 

Transiteatret

teater, Hordaland

500 000

 

Ulvefellen Teater

figurteater, Telemark

250 000

 

Verk produksjoner

performance, Oslo

687 000

 


NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no