AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
14. april 2008

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØKNettverk for SPEL

En organisering av historiske spel i Norge er på trappene, ved inngangen til sommer og høysesong for spelentusiastene. Mellom planene er å få til en oversikt over alle spela, etablere et nettverk og en fungerende nettportal, spelhandboka.no.
 

Ifølge en pressemelding fra Norsk Teaterråd har Norsk kulturråd gitt støtte til prosjektet, med 55 000 kroner.

Startskuddet for prosjektet gikk i Florø i fjor sommer etter et seminar for historiske spel. Det ble nedsatt en prosjektgruppe, med medlemmer fra ulike landsdeler og spel: Ninie Van Schaik, Egil Johansen, Rita Nyborg, Odd Stubhaug, Stine Frøystadvåg, Christin Sund og Oddvar Isene (prosjektleder).

140 aktive spel
I alt er det registrert rundt 140 aktive historiske spel i Norge. Ifølge Norsk Teaterråd er en tredjedel av disse så veletablerte at de har blitt en viktig kulturinstitusjon i sitt distrikt. Prosjektgruppa  sikter mot å få til et samarbeid rundt spelhandboka.no i Sør-Trøndelag, som spelnettverkets egen nettside. Målet er å gjøre det enklere å få i gang nye spel og videreføre de eksisterende. Idag er spela avhengig av ildsjeler, frivillighet og dugnadsinnsats. Arbeidet som nå starter sikter mot en milepæl til høsten, da det blir nytt seminar for historiske spel i Grenland.

Relatert link:
Spelhandboka.no

NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no