AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
21. mars 2013

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØKOUTSOURCING av backstage
Stockholm Stadsteater tilpasser seg nå nye retningslinjer fra byens politiske ledelse. All virksomhet som ikke tilhører teatrets kjernevirksomhet skal nå settes på anbud, og teatersjef Benny Fredriksson er nå igang med prosessen, skal vi tro Dagens Nyheter.


Konsulentselskapet Ernst & Young er på oppdrag fra teatersjefen igang med å intervjue både styret, fagforeningsledere, teatersjefer og produsenter. Spørsmålet er hvor man skal trekke grensen mellom kunstnerisk personale, altså kjernevirksomheten, og øvrige ansatte: Hvilke ansatte er kunstnerisk, teknisk eller administrativt personale, slik det er definert i avtaleverket?

–Alt personale som deltar i den kunstneriske prosessen, som for eksempel lys- og lysteknikere, er en del av "kjernevirksomheten". Men jeg er ikke sikker på at teaterledelsen vil ha det slik, sier Lars Åström i Teaterförbundet til Dagens Nyheter.

Resultat i april
Resultatene av utredningen skal legges fram i april ifølge teatersjef Benny Fredriksson. Ifølge Dagens Nyheter vil ledelsen i Stadsteatret ha en tilsvarende modell som allerede finnes for skuespillere, som i praksis gjør det bortimot umulig for en skuespiller å få fast ansettelse.

Stockholms Stadsteater sliter også ifølge medarbeiderundersøkelser med arbeidsmiljøet, og har den største misnøyen blant de ansatte i Stockholm Kommune, nettopp blant det tekniske og administrative personalet. Det svenske hovedstadsteatret har for tida flere norske stykker på spilleplanen, både Abrahams barn av Svein Tindberg, Ibsens Et dukkehjem og Jon Fosses Eg er vinden.

Relatert linker:

Bemanningsföretag tar över teaterjobb av Clas Barkman. Dagens Nyheter 13.mars 2013.
Stochholm Stadsteater

NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no