AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
25. oktober 2004

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØKUredigert pressemelding fra Black Box Teater

Brev underskrevet av 40 norske scenekunstnere/frie grupper:

Black Box Teater må styrkes slik at teatret kan kjøpe de frie gruppenes forestillinger!

40 norske frie grupper og scenekunstnere har gått sammen om et brev som i dag er sendt Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen på Stortinget. Scenekunstnerne ber om at Black Box Teater sitt budsjett styrkes, slik at teatret kan betale for kunstnernes forestillinger.

Black Box Teater sin økonomi er lagt opp på en slik måte at kunstnerne i dag må betale for leie av scenen for å få vist sine forestillinger der – altså på teatret som er landets viktigste arena for de frie scenekunstnerne. Black Box Teater har på sin side foretatt alle de slanke- og effektivitetsoperasjoner det kan for kunne å stille scenene til rådighet for gruppene på rimeligst mulig måte. Dette er ikke nok, og derfor stiller kunstnerne seg nå bak Black Box Teater og krever at økonomien ved teatret styrkes med et større statlig tilskudd.

Å styrke Black Box Teaters budsjetter slik at teatret blir i stand til å kjøpe inn de frie gruppenes forestillinger ville utgjøre et viktig løft for den frie scenekunsten. Scenekunstnerne bak brevet mener en slik styrking er et statlig ansvar, siden de frie gruppene det er snakk om potensielt kommer fra hele landet. I spissen for brevet står Øyvind Jørgensen, som foruten å være koreograf og danser i ØJ Produksjoner, også er styreleder i Danse- og Teatersentrum – de frie gruppenes interesseorganisasjon i Norge. Hele brevet, med underskriftsliste, kan leses på:

http://www.blackbox.no/docs/2004_02/div/brev.html .

Pressekontakt: Øyvind Jørgensen, tlf. 22 69 03 54 / 907 21 231.
Alternativt kan teatersjef Kristian Seltun, Black Box Teater, kontaktes; 23 40 77 74 / 918 53 325.

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no