AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
11. desember 2004

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØKUredigert pressemelding fra Norsk Kulturråd

18,3 millioner kroner til 51 scenekunstproduksjoner

Norsk kulturråd gir 18,3 millioner kroner i tilskudd til fri scenekunst ved 2. tildeling 2004.  For dette skal det produseres 51 forestillinger. Verdensteatret får 1,7 mill. i 2005 og 1,9 mill. i 2006, Kreutzerkompani får i alt 2,3 mill. og Jo Strømgren Kompani 2,2 mill. kroner for de samme to årene. Nykommeren Katrine Bølstad får 800 000 til danseprosjektet ”Knotworks” og Egal Teater får 270 000 til en barneforestilling basert på Gro Dahles bok ”Sinna mann”.

Kulturrådet prioriterer kunstnerisk og kulturelt mangfold, nyrekruttering til scenekunstmiljøet og prosjekter for barn og unge. Innenfor mange av prosjektene står internasjonalt samarbeid sentralt. Det kom inn 179 søknader med en samlet søknadssum på 70 millioner kroner i denne tildelingsrunden. Totalt mottar scenekunstnere over hele landet 14 millioner kroner i 2004/05 og 4,3 millioner i 2006, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Se komplett liste.

Tre større prosjekt får tilsagn for 2005 og 2006. Disse er:

Verdensteatret får 1,7 mill. kroner i 2005 og 1,9 mill. i 2006 til produksjonene ”Fortellerorkesteret” og ”En reise i to deler”, og til forprosjekter innen ny teknologi. Verdensteatret arbeider i spenningsfeltet mellom billedkunst, scenekunst, musikk og lydkunst og integrerer blant annet bruk av ny teknologi og levende bilder i kunsten. Gruppen bruker forestillingen som et orkesterverk og skaper et eget univers på scenen. Ideen bak Verdensteatrets produksjoner er utforsking og utvikling av teknologi. ”En reise i to deler” er et arbeid som samler lokale, regionale og internasjonale kunstnere.

Kreutzerkompani får 1,1 mill. i 2005 og 1,2 mill i 2006 til produksjonene ”Spacemaker” og ”Once upon a space”. Kreutzerkompani skaper scenekunst i krysningspunktet mellom teknologi og dans og baserer seg på integrering av lysobjekter, lyd og video i scenekunsten. Gruppen utforsker nye formidlingsformer og rom som landskap i sitt arbeid og samarbeider blant annet med Batsheva Dance Company i Tel Aviv.

Jo Strømgren Kompani er en av de ledende frie scenekunstkompanier i Norge og får 1 mill. kroner i 2005 og 1,2 mill. i 2006. Produksjonen ”Hospitalet” vil ha premiere i 2005 og har isolerte mennesker i meningsløse omgivelser som tema. Produksjonen ”Orkesteret” har premiere i 2006 og handler om seks asylsøkere i som er internert i en leir i Europa. Jo Strømgren utforsker grensene mellom ulike kunstuttrykk, og i disse prosjektene søker han å skape en kaudervelsk språkform.

Elleve produksjoner for barn og unge får tilskudd. Blant disse finner vi Figurteaterensemblet Katta i sekken, som får 460 000 kroner til å utvikle forestillingen ”Ariel”. Egal Teater får 270 000 til et prosjekt basert på Gro Dahles bok ”Sinna mann” og Haugen og Sjøset i Troms får 180 000 til å utforske folkeeventyrene med produksjonen ”Heksen i håret”.

Blant ti ulike prosjekter som rekrutterer nye, unge talenter til scenekunstfeltet finner vi Katrine Bølstad som får 800 000 til å produsere danseforestillingen ”Knotworks”. Peter Goldstines produksjon ”baGShow” får 170 000, og Lisa C.B. Lie fra Trondheim får 120 000 til en soloperformance.

Også seks prosjekter som har spesielt fokus på å styrke kunstnerisk og kulturelt mangfold får tilskudd. Blant disse er Queendom som får 450 000 til ”Big Sista’” – en forestilling i grenseland mellom cabaret, musikk, satire og stand up, og Kenneth Flak som får 430 000 til den interkulturelle danseforestillingen ”über”, som handler om gruppedynamikk og vold i en fascistisk kontekst.

Avsetningen til fri scenekunst er på 28,5 millioner kroner for 2004. Det utgjør cirka 3 prosent av den samlete statlige støtten til scenekunst. De økonomiske rammene fører til at kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres.

 

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no