AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
4. august 2005

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØKUredigert pressemelding fra Norsk Kulturråd

EUs rammeprogram for kultur
Utlysning av midler for 2006

Europakommisjonen lyste 12. juli ut nye midler til europeiske kulturprosjekter som skal starte i 2006.

Kultur 2000 gir støtte til kulturaktører som gjennomfører ettårige eller flerårige prosjekter i partnerskap eller nettverk. Til sammen skal ca. 224 millioner kroner fordeles på ulike prosjekter innen musikk og scenekunst, kulturarv, visuell kunst og litteratur. Norge deltar i Kultur 2000 sammen med 30 andre europeiske land.

Det kan søkes om støtte til:

1. Ettårige prosjekter der kulturaktører fra minst tre land samarbeider: Søknadsfrist: 17. oktober 2005.

2. Flerårige prosjekter (2-3 år) der kulturaktører fra minst fem land samarbeider: Søknadsfrist: 28. oktober 2005.

For prosjekter som faller innenfor Norsk kulturfonds ansvarsområde kan det søkes om støtte til nasjonal egenadel fra Norsk kulturråd. Disse søknadene vil bli behandlet på selvstendig grunnlag.

Fullstendig utlysningstekst samt søknadsskjema kan lastes ned fra http://www.kulturrad.no/eu

 


Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no