AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
20. mars 2009

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØK

Uredigert pressemelding
Fra Hamar Teater

Premieren er dessverre(?) utsolgt men det er fire forestillinger til:

På Hamar teater, Strandgata 23:

Asfaltprinsessene viser

RATTUS NORVEGICUS

Av Marte Monsen. Regi: Sarah Jaggi.

Med: Keno Morales, Jonas Kippersund og Philipp Stengele

Fredag 20.mars (urpremiere!), lørdag 21.mars, søndag 22. mars,

onsdag 25.mars og torsdag 26.mars, kl 19.30 alle dager.

Invitasjon til en times skråblikk og ettertanke når debatten hardner til:

Valgkampen er i gang og ”innvandrer-kortet” er spilt ut… Det burde egentlig ikke overraske noen, men et nyskrevet stykke om noen av momentene ved integrasjons-prosessene er blitt VELDIG aktuelt.

Den politiske debatten har ofte tendenser til slagord og skyttergravspolemikk.  En time i teateret gir tid til å lytte og tenke, le uten å forsvare latteren – og gråte uten å måtte forsvare det heller…

OBS! Begrenset plass (vi åpner nemlig den nye spilleplassen ”BAKTRAPPEN”) Billettbestilling gjøres på www.hamarteater.no, men kan gjerne også gjøres direkte til undertegnede, på telefon 41514838.

Med vennlig hilsen

Anders Kippersund

Hamar Teater

Mer om stykket:

RATTUS NORWEGICUS

I middelalderen kom brunrotta – zoologisk navn: Rattus norwegicus - til Norge med et skip. Og brakte pesten med seg. Brunrotta har en utrolig tilpassningsevne til ulike miljøer…

Vi befinner oss i Norge i nær framtid. Alle som bor i Norge, skal avlegge den store norskprøven. Prøven skal måle din tilknytting til det norske samfunnet, - din grad av norskhet.

Hovedpersonen, Arne Hansen er typisk norsk. Han er født av etnisk norske foreldre, vokst opp og bodd i Norge hele sitt liv, med unntak av et år i Sverige. Han stryker likevel på den store norskprøven og fanges i en felle, - et slags limbo han aldri kommer ut av…

Innvandring er et faktum. Er ønsket. Er nødvendig. Men det skaper frykt. Ikke bare på høyresiden, nei, vi tilstår det gjerne – også vi, ”de venstrevridde kunstnerne” føler frykt. Og tro det eller ei, også de som havner her, UTLENDINGENE føler FRYKT... Jo mer frykt vi føler, jo mer frykt genereres. Vi kan fristes til å si med den amerikanske presidenten Franklin D Roosvelt: "The only thing we have to fear is fear itself".

Hvorfor skal man lage et stykke om integrasjon i Hamar-regionen?

Har ikke en slik problemstilling større gyldighet i en storby? Vi støtter oss på den tyske filosofen Georg Simmel som hevder at i det industrielle samfunnet er storbyen sinnbilde på integrasjon, mens bygda/småbyen representerer det motsatte. Vi mener derfor at problemstillingen er mer utfordrende sett fra bygda/småbyen hvor kontakt med innvandrere begrenser seg til kjøp av kebab i fylla!

Men stykket er aktuelt både for nordmenn og innvandrere/utlendinger og temaet slik vi har valgt å belyse det er universelt og berører både byfolk og bygdefolk.

Integrasjon av utlendinger er et hyppig diskutert tema, blant annet i media. Svært ulike og til dels hårreisende forslag til hvordan integrasjon skal foregå kommer frem. Men til syvende og sist er alle enige om at det å lære språket bør prioriteres, for kan man kommunisere er man integrert. I tillegg blir det ofte sagt at innvandrerne må ta skikken der de kommer – et samfunnskurs er på sin plass. Men er det så enkelt? Vi vil se nærmere på hva integrasjon egentlig er og vi har valgt å ta utgangspunkt i et lite område på integreringsarenaen, nemlig NORSKOPPLÆRINGEN for utlendinger for å belyse dette innfløkte ordet.

Grunntanken i forestillingen er å vrenge virkeligheten og la en nordmann gå på norskkurs. Hva foregår i et menneske som blir revet ut av sin biotop? Gjennom karakteren Arne vil vi vise noe av forvirringen som oppstår når vår identitetsforståelse utfordres. Videre assosiasjoner rundt temaet identitet skapes gjennom karakterene rundt Arne som skifter personlighet tilsynelatende tilfeldig. Det at perspektivet byttes, er med på å tydeliggjøre at deler av det vi presenterer som norsk virkelighet for innvandrerne, er utdaterte konvensjoner, tradisjonsskjema, normer, - et usant bilde av det norske samfunnet.

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse: 
teaternett@teaternett.no