AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
23. mars 2009

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØK

Uredigert pressemelding
Fra Ibsen Awards

Forespørsel om videreformidling av informasjon.

International Ibsen Scholarships ble etablert ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2007. Kultur- og kirkedepartementet har ansvaret for forvaltningen av stipendiene, Skien kommune har sekretariatsansvaret for stipendiene og juryen.

I 2009 skal International Ibsen Scholarships deles ut for andre gang. Stipendiene skal gå til en enkeltperson, organisasjon eller institusjon innenfor kunst og kultur og skal stimulere til kritisk debatt om vesentlige samfunnsmessige og eksistensielle tema relatert til Henrik Ibsen.

Det er til sammen satt av  kr NOK 1.000.000,- til International Ibsen Scholarships.

Søknadsfristen er 1. mai 2009.

Stipendiene utdeles i samråd med en faglig oppnevnt jury bestående av 3 personer. Overrekkelsen vil finne sted i Skien 11. september 2009 i tilknytning til Skien International Ibsen Conference.

Vedlagt følger statutter for stipendiene og pressemelding.

Vi ønsker så mange søknader som mulig fra prosjekter spredt over hele verden og er avhengig av utenriksstasjonene for å få dette til. Vi ber med dette om at dere bistår oss i å videreformidle  informasjon om International Ibsen Scholarships til aktuelle organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner innen kunst- og kulturfeltet i deres nedslagsfelt.
Dersom det lar seg gjøre, ønsker vi sekundært at dere legger en link til www.ibsenawards.com på dere hjemmeside.

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner dere på www.ibsenawards.com.

På forhånd takk for hjelpen.

Hilde Guri Bohlin
Ibsen Awards
Postboks 4, 3701 Skien
35 58 90 92/91767903

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse: 
teaternett@teaternett.no