AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
23. mars 2009

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØK

Uredigert pressemelding
Fra Fabula Rasa

Skrikende behov for ny scenekunst for barn

Fabula Rasa spilte for utsolgte hus på Black Box i Oslo forrige helg. De viste dobbeltforestillinger  med ”En hemmelig hage” og Veras Vinduer”. Begge forestillinger var utsolgte hver dag.

Flere publikummer kom bort til Fabula Rasa skuespillere etter forestillingene og uttalte ”endelig noe annet enn Egner!”. Slike uttalelser gleder kunstnere i gruppa.  

Når en scene som Black Box, som har en utpreget voksenpublikumsprofil, klarer å trekke så mange publikummere for denne aldersgruppen, viser det tydelig at det er et stort behov behov for ny scenekunst for barn.

På en samtale Fabula Rasa inviterer til etter forestillingene, uttalte flere sentrale aktører i det frie scenekunst feltet ,at det er et stort ønske om et eget sted å vise og synliggjøre ny scenekunst for barn og unge. Et eget visningsted vil også kunne bidra til at det blir letter å få presseomtaler og anmeldelser for denne type forestillinger.

Fabula Rasa noterer at selv etter stor PR-hjelp fra administrasjon i Black Box og synlighet i miljøet, er det ingen aviser som har anmeldt forestillingene.

Kjell Moberg fra teater NIE, som har stor suksess i utlandet, viser til denne problematikken.  NIE turnerer i hele verden og spilte blant annet tre uker på New Victory på Broadway, det største barne- og ungdomsteatre i Amerika, og fikk strålende anmeldelser i New York Times, men norske aviser er helt tause når gruppen spiller i Oslo.

Elin Høyland, anmelder i Morgenbladet uttalte, at dette er et redaksjonelt problem. Det er ikke alltid journalister som vegrer seg for ”barneteater” men redaksjonen som ikke er interessert.  Fabula Rasa oppfordrer aktøren i det frie feltet om å bombardere redaksjonene og pressen selv til å synliggjøre og utfordre scenekunstmiljøet ved å kritisere forestillingene. Det er viktig med kritikk, både for å synliggjøre og utfordre kunsten. Scenekunst for barn og unge, må tåle og trenger kritikk, på lik linje med scenekunst for øvrig.

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse: 
teaternett@teaternett.no