AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
15. mai 2009

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Arkiv
SØK

Uredigert pressemelding
Fra Den Nationale Scene
 
17. mai matiné til inntekt for Kabul Teater

Også i år blir det 17. mai matiné på DNS med variert underholdning. Alle de medvirkende, både foran og bak scene stiller opp på dugnad, og overskuddet går uavkortet til arbeidet med å gjenreise Kabul  Teater i Afganistan.

Gunnar Staalesen har skrevet prolog for matinéen som han selv vil fremføre, om teaterbygget som i år fyller 100 år.

Det blir også bidrag fra finaledeltakerene i Norske Talenter, både dansegruppen Absence med Blitt og rapperne Rene Skar og Sams.B (D-techs) vil gjøre hvert sitt innslag på Store Scene.

Skuespiller Marit Østbye vil fremføre Fanitullen med Jan Kaare Hystad på saxofon, mens hennes mann, regissør og teaternestor Ola B. Johannessen leser Ja, vi elsker og Ære være det evige forår.

I tillegg medvirker pianist Dag Arnesen, filolinist  Sonoko Miriam Shimano Welde, sanger Silje Marie Norderhaug fra Les Miserablés og Dukenikkerne viser et utdrag fra Noas Ark.

Sist men ikke minst vil det bli et ferskt filminnslag fra Kabul.
17. mai matinéen starter kl 13 og varer i 1 time og 15 minutter.
For mer informasjon om arrangementet,  kontakt Rhine Skaanes: 40 23 90 50.

Bakgrunnsinformasjon:
Siden 2002 har det jevnlig være utveksling mellom Det Afghanske Nationalteter (ANT), tidligere Kabul Teater og Den Nationale Scene (DNS). Samarbeidet har vært målrettet mot å gjenoppbygge kompetansen ved ANT på alle områder, både teknisk, kunstnerisk og organisasjonsmessig. Ved hjelp av DNS - Kabulprosjektet og dens innsamlinger har de i dag blant annet fått moderne lys- og lydanlegg og tribunefasiliteter.

Fra august 2007 til juni 2008 hadde prosjektet støtte av Fredskorpset, noe som innebar at en skuespiller, en instruktør og en tekniker fra DNS jobbet ved ANT, og tre skuespillere fra Kabul hospiterte ved DNS. De besøkende i Bergen gjorde stor suksess med oppsetningen av det russiske eventyret ”Ildfuglen” og det Shakespeare-baserte stykket ”All the World’s a Stage”, samtidig som de deltok på diverse andre arrangementer. De utsendte fra DNS jobbet i Kabul med oppsetningen av stykket ”Parlamentet” av Claus Beck-Nielsen, andre oppsetninger, opplæring i bruk av det nye tekniske utstyret, og generell organisert av teaterdrift.

På bakgrunn av de erfaringene som ble gjort i denne perioden er det satt opp en femårsplan for det videre samarbeidet.
Hovedmålene ved denne planen er tre. For det første vil en styrke dramaturgiatet ved ANT, og øke den kunstneriske kvaliteten og tilgangen på ny afghansk dramatikk gjennom samarbeid med Universitetet i Kabul og den afghanske PEN-foreningen.
Videre skal det stimuleres til prioritering av barne- og ungdomsteater.
I tillegg til dette skal det satses tilrettelegging av kvinners arbeidsforhold på ANT, få flere kvinner til teatret, og en egen prosjektgruppe arbeider for separat utdannelse av kvinnelige skuespillere ved Universitetet i Kabul.
Alt dette samtidig som en vil fortsette med den generelle utvekslingen av erfaringer og kunnskaper mellom ANT og DNS, med fokus på det kunstneriske.

Kirkens Nødhjelp er samarbeidspartner og husvert i Kabul, men foruten dette mottar prosjektet ingen fast støtte, men etter søknad har midler blitt mottatt fra UD, ambassaden i Kabul, Bergen kommune, Kavlifondet (O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond), Afghanistankomiteen og Fredskorpset. I tillegg til dette gies det tilskudd fra DNS.
Gruppen har også arrangert en rekke lotterier, auksjoner og forestillinger for å bidra til prosjektet.
For å fortsette arbeidet er planen nå at prosjektgruppen ved DNS hver vår skal besøke ANT i forbindelse med oppsetning av et konkret stykke, og samtidig benytte muligheten til følge opp de tidligere igangsatte prosjekter.

Arbeidet gjøres på frivillig basis, og er både politisk og religiøst nøytralt, siden formålet er å hjelpe sine afghanske kollegaer i deres arbeid for å gjenreise og sikre driften av Det Afghanske Nationalteater

Med vennlig hilsen
Ole Klemsdal
Informasjonssjef
Den Nationale Scene
T. +47 55 54 97 19
M. +47 911 01 791
www.dns.no

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse: 
teaternett@teaternett.no