AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
28. januar 2010

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra Bergen prosjekteater

Scenekunstfeltet i Bergen

Bergen prosjektteater følger opp tradisjonen med å arragere et faglig seminar i tilknytning til sin nyeste produksjon "Døden, hvordan de døende kan lære oss å leve" som i disse dager spilles på DNS.

Politiske såvel som aktørar innan scenekunstfeltet er representerte og møtes til dette viktige seminaret og debatten om scenekunsten sin posisjon i Bergen no og i framtida. Seminaret vil setje søkelyset på utfordringar og muligheiter ved det å vere aktør innan det frie feltet i Bergen.

Innlegg:
Ulike perspektiv på det å jobbe og tenkje langsiktig innanfor scenekunstfeltet i Bergen. Utfordringar og muligheiter.

Paneldebatt:
Vil dreie seg rundt aktørane sine muligheiter og utfordringar i Bergen i dag. Kva fins av moglegheiter? Korleis kan ein nytte seg av dette på best mogleg måte? og Korleis kan ein tenkje langsiktig som scenekunstaktør i det frie feltet i Bergen?

Publikum kan skrive seg opp for spørsmål i pausen.


SCENEKUNST I BERGEN NÅ!

LAURDAG 30. JANUAR 2010

INNLEGG
12:00 - 13:00

12:00
Monica Mæland - Byrådsleiar og ansvarlig for kultur, kirke og idrett
Tema: Bergen kommune si satsing innan kulturfeltet generelt og scenekunstfeltet spesielt.

12:15
Hallfrid Velure - Scenekunstutvalget, Norsk Kulturråd
Tema: Kulturrådet sine føringar, og om det å jobbe med scenekunst utanfor Oslo. Kva som kan vere lurt å tenkje på i dialog med Kulturrådet.

12:30
Linda Børnes - Produsentenhet for scenekunst (Proscen)
Tema: Proscen si rolle i scenekunstmiljøet i Bergen.

12:45
Thorleif Linhave Bamle - regissør, Bergen prosjektteater
Tema: utfordringar i scenekunstfeltet i Bergen sett frå eit aktørperspektiv.


PAUSE
mellom kl 13:00 og 13:40

PANELDEBATT
13:40 - 15:00:

Tine Rude - Bergen kommune, rådgivar, seksjon for kunst og kultur.
Hallfrid Velure - Scenekunstutvalget, Norsk Kulturråd
Linda Børnes - Prosjektleiar, Produsentenhet for scenekunst (Proscen)
Veronica Lykke Thorseth - representant for kunsthuset Wrap
Gunn Hernes - produsent for Winterguests og Alan Øyen
Thorleif Linhave Bamle - regissør Bergen prosjektteater
Ingrid Granum Ellestad - koordinator Prøverommet, BIT Teatergarasjen

Ordstyrar: Keld Hyldig - teatervitskap, Universitetet i Bergen

For mer informasjon:
Ole Sigurd Bødal
Produsent
Bergen Prosjektteater
tlf. 95 85 49 09

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no