AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
3. oktober 2010

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra NTB, for Kunst og design i skolen

Elevene mister tilbud i videregående opplæring!

Fylker i Norge fjerner elevenes tilbud om visuelle kunstfag i den videregående opplæringen. I Hedmark fylke står elevene nå i fare for å miste tilbud om programområdet Formgivingsfag mellom Elverum og Trondheim. 5. oktober vil Fylkestinget avgjøre fremtiden for fagområdet ved den nye videregående skolen som skal bygges i Nord-Østerdal.

Situasjonen for Studiespesialiserende utdanningsprogram (SSP) med Formgivingsfag er kommet inn i en ond sirkel. Før Kunnskapsløftet hadde skolene overfylte klasser på det populære utdanningstilbudet Tegning, Form, Farge. Nå legger skolene ned tilbudene. Færre elever søker programområdet fordi det presenteres utydelig på elevenes søkested, vilbli.no. Ved valg av alternativer er
Formgivingsfag blitt offer for en feilkonstruksjon. Det er ikke mulig å velge alternativer innenfor det studiespesialiserende løpet, for eksempel SSP med Formgivingsfag som alternativ 1 og SSP uten Formgivingsfag som alternativ 2. Slik ordningen er nå, kan elevene bare velge ett studiespesialiserende løp. Det går fint å sette opp SSP med alternativene Musikk, dans, drama og Idrettsfag fordi disse er egne utdanningsprogram. Formgivingsfag burde derfor være et eget utdanningsprogram.

For å øke søkertallet er det avgjørende med tydeligere informasjon om både innholdet og den kompetansen som SSP med Formgivingsfag gir.
Ensidig vektlegging av teoritunge fag og programområder, både med hensyn til ressurstilgang og status, fører til et skolesystem fattig på praktisk arbeid og kreativitet. Erfaringene fra Tegning, Form, Farge viser at elever både lærer av og trives med å kombinere nevenyttig og teoretisk arbeid. Studiespesialisering med Formgivingsfag vil gi elevene en flott anledning til å kombinere fellesfag (blant annet språkfag og realfag) med timer der kreative og praktiske ferdigheter innen kunst, design og arkitektur utvikles. Utdanningsprogrammet må vises mye tydeligere på vilbli.no og tilbys ved flere videregående skoler! Det vil sikre at vi utdanner ungdom med verdifull kompetanse for fremtiden og samtidig være med på å hindre frafallet i dagens videregående opplæring.

Kontakt: Kunst og design i skolen v/Kristin Aasgaard, tlf. 24 14 11 90 / 926 404 65
Lærer Bjørn Eidsvåg, Nord-Østerdal vgs, tlf. 62 48 53 77.

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no