AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
11. oktober 2010

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra Norsk Teaterråd

- Dette så vi overhodet ikke komme!, sier Christin Sund om "Kulturministerens" løftebrudd.
- "Alle skal med" var hovedbudskapet i Arbeiderpartiets valgkamp i forbindelse med stortingsvalget, men alle skal jo åpenbart ikke det, fortsetter Sund. Nå må vi se hvor vi kan kutte i budsjettet, og jeg vet ikke om vi klarer å unngå at det går ut over den internasjonale deltakelsen.

Statstøtte til medlemsorganisasjoner
Teaterrådet opplever nå et reelt kutt også til sine medlemsorganisasjoner. Det er ikke lagt inn prisjustering i budsjettet. Vi hadde på forhånd forstått at dette kom til å bli et nøkternt budsjett, men at Arbeiderpartiet - som er forpliktet etter Kulturløftet - og kulturloven, ikke bare bryter disse så til gangs, men også konkrete løfter gitt Teaterrådet i samtaler, og senest ved Norsk teaterråds jubileumsmiddag i juni, det oppfatter vi som veldig lite realt. - Medlemsorganisasjonene melder om sprengfulle kurs og stor etterspørsel etter instruktører og annen kompetanse, sier Sund,
- Men vi kan ikke kjøre organisasjonene konkurs for å imøtekomme etterspørselen heller, det sier seg selv, sukker hun litt oppgitt.

- Det blir veldig vanskelig å drive videre arbeid under disse løftebruddene, sier Sund. - Kulturloven slår fast at kulturlivet skal sikres forutsigbar rammevilkår. Nå opplever vi et betydelig løftebrudd fra "Kulturministeren", og forutsigbarheten i arbeidshverdagen er fullstendig borte.

Spelfondet
Regjeringens måte å formidle budsjettet på gjør at det ikke uten videre er åpenbart hva som bevilges til dette fondet for neste år, og heller ikke hvorvidt Norsk teaterråd skal fortsette å forvalte det.

Dramas - digitalisering
Norsk teaterråd fikk avslag på søknad fra Kulturrådet, under henvisning til at Teaterrådet får penger over statsbudsjettet. Vi søkte derfor midler til digitalering på statsbudsjettet, men kan ikke se at hjalp.

- Dette er en skuffelsens dag! Man kan ikke annet enn å savne Giske en sådan dag. Han holdt løfter, og løftet kulturfeltet, avslutter Sund.

Les tidligere pressemelding om kutt på http://www.teater.no/view.asp?sMode=&lngID=815

www.tromsodialog2011.no
www.teater.no

For ytterligere kommentarer:
Norsk teaterråd v/ Christin Sund,
tlf. 926 38 527
generealsekretar@teater.no

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no