AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
6. februar 2012

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra Nord-Trøndelag Teater

 

PRESSEMELDING FRA NORD-TRØNDELAG TEATER AS
Kontaktperson for intervju: Teatersjef Ketil Kolstad tlf. 91 11 73 39.

Bildemontasje fra teatrets hovedoppsettinger i 2011: “Sterkare enn døden”,”Krig og kjærleik og sånn”, “Chaplin”, “Teaterfestival/Voyageurs immobiles”, “HELG”, “Gubben og katten og nissemaskinen”

Mer enn tredoblet publikumstall – 16 868 besøkende!

Nord-Trøndelag Teater hadde i 2011 et samla publikumstall på 16 868. Dette er mer enn en tredobling av publikumstallet fra 2010. –
En gledelig utvikling som skal forsterkes i 2012, sier teatersjef Ketil Kolstad.

I fjor vedtok styret ved teatret en offensiv strategiplan for 2011 til 2015. Her har teatret blant annet målsetninger om å øke antallet produksjoner og å utnytte publikumspotensialet i større grad. Allerede i første år av strategiplanen lykkes teatret med dette. Det ble i 2011 spilt 148 forestillinger, en økning på 81 fra 2010. Teatret har også rekruttert 427 nye medlemmer til teaterlauget, som er teatrets egen venneforening.

Det er først og fremst teatrets satsing på barn og unge som gir seg utslag i publikumstallene. Forestillingene «Chaplin» og «Gubben og katten og nissemaskinen» er to av teatrets suksesser med ca. 6500 publikummere på hver.

-Gjennom samarbeid med andre teatre og på tvers av institusjoner og uttrykk, kan vi tilby publikum flere og mer varierte produksjoner, sier Kolstad, og viser til samarbeid med en rekke andre aktører i året som er gått. I disse dager jobber teatret med to produksjoner parallelt; «Elsa Laula» som får premiere 6. februar og «To på kloden» som har premiere 1. mars. –Publikumsoppslutningen er en viktig motivasjon for oss. Vårt svar skal være å by publikum på et enda bedre profesjonelt scenekunsttilbud, avslutter Kolstad.

(Bildemontasjen ligger vedlagt. Ønskes større bilder fra noen av forestillingene, ta kontakt med undertegnede.)


Med hilsen
For Teatersjef Ketil Kolstad

Bente Borgan Helden
Informasjonsleder
Tlf 469 15000
Mob 906 85966
Fax 94763910
Siste nytt fra teatret: www.nordtrondelagteater.no

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no