AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
12. mars 2012

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Rogaland Teater


 

Invitasjon til pressemøte:

ROGLAND TEATER -NYTT BYGGRogaland Teaters administrasjon fikk i 2009 på oppdrag fra styret å foreta en analyse av teatrets langsiktige behov for lokaler. Konklusjonen var at et nybygg var den beste løsningen både for å realisere ambisjonene for kunstnerisk utvikling og for å møte behovene til morgendagens publikum.

I 2010 startet administrasjonen arbeidet med utredning av nytt teaterbygg for Rogaland Teater. Det ble igangsatt et langsiktig visjonsarbeid hvor alle teatrets ansatte fra malersal, snekkerverksted, systue, teknisk avdeling, salgsavdeling til ledelse og skuespillerensemble deltok aktivt i utformingen av ny visjon og nye mål for Rogaland Teater. Resultatet av denne prosessen var visjonsdokumentet mot 2020 som ble ferdigstilt i juni 2011.

Rogaland Teater inviterte kulturaktører, politikere og offentlige instanser til å gjøre seg kjent med visjonsdokumentet og komme med innspill på dette. Høringsfristen gikk ut 01.mars 2012.

I den forbindelse ønsker vi å invitere pressen til en gjennomgang av høringsuttalelsene som er kommet inn. Det vil også bli lansering av nytt navn på prosessen med nytt teaterbygg.

Dag: Mandag 12.mars
Kl.slett: 11:00
Sted: Torget i Stavanger


Med vennlig hilsen


Pernille Kaldestad
Informasjonssjef

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no