AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
10. juni 2013

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra Kulturrådet

Scenekunst med styrke og bredde

Kulturrådet
Publisert 07.06.2013 14:51

Kulturrådet har delt ut 20 millioner kroner til prosjekter innen fri scenekunst dans og teater. Rundens største tilskudd går til Morten Traavik, som er tildelt tre millioner kroner til prosjekter i Nord Korea og Nordøstpassasjen.


Til søknadsfristen 1. februar kom det inn til sammen 220 søknader til støtteordningene med en samlet søknadssum på 125,1 millioner kroner. Til sammen er det delt ut 20,2 millioner kroner til 31 prosjekter.

Lederne for Faglig utvalg for teater Iren Reppen, og Faglig utvalg for dans Arne Fagerholt, er enige om at det har vært en utfordrende men god søknadsrunde innenfor ordningene for fri scenekunst – teater og dans.

- I vårens arbeid med prosjektsøknader ble prioriteringene tøffe. Her er mange gode søknader og spennende prosjekt som favner bredt i form og innhold. Fagutvalget hadde flere interessante diskusjoner, og det var kamp om ressursene, sier Iren Reppen, som også er medlem i Kulturrådet.

- Runden var preget av mange sterke søknader fra aktører basert i Oslo og omegn, mens det denne gangen ble færre søknader på tilsvarende nivå fra andre steder som ble tildelt midler. Med et klart fokus på kunstnerisk kvalitet gikk dermed en stor del av midlene til søkere på Østlandet og i Oslo. Det var imidlertid mulig å foreta en jevnere fordeling i forhold til sjanger, noe utvalget også ønsker å ha som mål, sier Arne Fagerholt, som også er medlem i Kulturrådet.

Risikovilje og egenart

Risikovilje og egenart preger tildelingen på ordningen for fri scenekunst – teater. Flere mindre og middelsstore prosjekter som viser en spisset kunstnerisk tenkning i valg av form og innhold er tildelt støtte, og færre omfattende enkeltproduksjoner. Gjennom denne tilnærmingen har Faglig utvalg for teater støttet et mangfold av ytrings- og produksjonsformer, bidratt til kontinuitet for sentrale kunstnerskap, og løftet fram nye stemmer i scenekunstlandskapet.

- Tildelingen rommer alt fra Morten Traaviks overskridende kunstpraksis hvor han med bruk av kunstneriske virkemidler og iscenesettelse griper inn i politiske sammenhenger i et globalt perspektiv, til Sagliocco Ensembles lekne og skuespillerbaserte uttrykk rettet mot barn og unge. Vi ser fortsatt at prosjekter som forholder seg til den politiske og sosiale utviklingen i verden, utmerker seg. Slike temaer tilnærmes imidlertid med tydelige kunstneriske grep. Det er ikke snakk om en avspeiling av virkeligheten, sier scenekunstkonsulenten Melanie Fieldseth.

- Tildelingen preges også av prosjekter som undersøker scenekunstens dramaturgiske og performative muligheter. Prosjektene til Naja Lee Jensen, Spreafico/Eckly og DVELL kan trekkes fram. De er eksempler på kunstnere som interesserer seg for hvordan ulike typer materiale og formspråk kan skapes og anvendes i én produksjon. Slike prosjekter undersøker ulike måter scenekunstuttrykk kan kommunisere på, og har potensialet til å åpne nye retninger innenfor kunstarten, fortsetter Fieldseth.

Grundighet og engasjement

Koreografisk egenart, uttrykksmangfold og kunstnerisk motivasjon preger tildelingen på ordningen for fri scenekunst – dans. Prosjekter som utmerker seg med dybde og grundighet er løftet fram, samt prosjekter med en sterk drivkraft og uttrykksbehov. Erfarne koreografer med dybdekompetanse innenfor ulike bevegelses- og koreografiske språk markerte seg i særlig grad. Særegne soloprosjekter, prosjekter for unge publikumsgrupper og nye koreografiske stemmer er også løftet fram.

- Det anses å være en god balanse i tildelingen mellom rundens mer etablerte søkere og nyere kunstnere i feltet, bekrefter utvalgslederen Fagerholt.

- Company B. Valiente får tilskudd til sin koreografiske og kompositoriske undersøkelse av verk av komponisten Iannis Xenakis, i samarbeid med komponisten Rolf-Erik Nystrøm. Prosjektene til Kristina Gjems/Dreamscreen Produksjoner, Subjazz, Karen Foss Quiet Works og Martin Slaatto bærer på lignende vis preg av grundighet, engasjement og dybdekunnskap, men er svært ulike i tilnærming og formspråk, sier scenekunstkonsulenten Fieldseth.

- Prosjekter der den skapende dansekunstneren medvirker på scenen, er også representert i tildelingsrunden. Disse prosjektene har en sterk og ofte personlig motivasjon, men materialet er tenkt behandlet på en måte som gjør det levende og allmenngyldig. Her kan det eksempelvis nevnes Liv Hanne og Anne Katrine Haugen i Haugen Produksjoner som arbeider med utgangspunkt i egne familierelasjoner, og Magnus Myhr som i sitt første prosjekt som skapende kunstner bruker egne opplevelser og ambisjoner som springbrett, oppsummerer Fieldseth.

Krevende prioriteringer

Som produksjonsfelt er den frie scenekunsten ikke underlagt én produksjonsmodell og forestillingene er ikke spilt på bare én scene. Det åpner for et mangfold når det gjelder arbeidsprosesser, produksjonsformater og uttrykksformer.

- Samlet speiler prosjektsøknadene dette mangfoldet, og flere prosjekter utfordrer forståelsen av hva scenekunst er og kan være. Samtidig inspirerer prosjektene til refleksjoner over hvilke virkninger scenekunsten kan ha i samtiden, forteller Fieldseth.

Prioritering mellom prosjektsøknader innenfor den stramme budsjettrammen er krevende. Erfaringsmessig har det vært en generell økning i søknadsbeløp de senere årene. Antallet søknader er for tiden relativt stabilt, men avsetningenes størrelse har over tid ikke økt i takt med verken antallet søknader om prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet eller økningen i søknadsbeløp. Det gjelder i særlig grad avsetningen for fri scenekunst – teater, hvor avslagsprosenten er meget høy. Utvalgslederen Reppen bekrefter det sterke presset på avsetningen til fri scenekunst – teater.

- Vi ser at søknadssummene er på vei opp, og prosjektenes størrelse øker. Det samme gjør antall søknader om flerårige prosjekter. Jeg tror at ønsket om kontinuitet er stort, men prosjektstøtteordningens begrensede budsjett gjør det vanskelig å imøtekomme dette behovet fullt ut, og samtidig støtte enkeltprosjekter og nye kunstnere, sier Reppen.

Under ordningen for fri scenekunst – teater ble det behandlet 145 søknader. Det er innvilget støtte til 15 prosjekter. Den totale søknadssummen var kr 75 919 952. Den totale bevilgningen var kr 10 040 000.

Tallmessig er ikke budsjettsituasjonen like prekær for ordningen for fri scenekunst – dans. Faglig utvalg for dans merker likevel budsjettets begrensinger i sine prioriteringer. 75 søknader ble behandlet. 16 prosjekter er innvilget støtte. Den totale søknadssummen var kr 45 207 142, mens den totale bevilgningen er kr 10 080 000.

Sammensatt geografisk profil

Scenekunstens faglige utvalg er oppmerksomme på den geografiske fordelingen av tilskudd. I tildelingsrunden på ordningen for fri scenekunst – teater, utmerket mange prosjekter seg som skal utvikles eller vises i Bergen. I tildelingsrunden på ordningen for fri scenekunst – dans er geografien sammensatt. Mange tilskuddsmottagere er basert i Oslo og omegn, men flere av dem skal utvikle og vise prosjektene sine utenfor hovedstaden.

- Scenekunstens sammensatte geografiske profil er ikke alltid umiddelbart synlig i en tildelingsliste. Det er vanskelig å gi fullgod innsikt i de mangfoldige prosessene og stedene ett og samme prosjekt kan være innom i utviklingsfasen, og hvordan prosjekter som utvikles et sted, kan ha avtaler om spillinger et annet sted, avslutter Fieldseth.

Fri scenekunst - dans

Søker Bosted Visningssted
Landing Oslo Sandefjord
Inclusive Dance Company Trondheim Trondheim
Dreamscreen Produksjoner Oslo Oslo
Beata K. Iden Vestby Oslo
Magnus Myhr Oslo Sandnes, Oslo, Trondheim
Human Failure Collective Oslo Oslo
Subjazz Oslo Sandnes
Karen E. Bøen Bergen Bergen
Haugen Produksjoner Tromsø Harstad
Kari Hoaas Oslo Stavanger
Martin Slaatto Oslo Uavklart; utendørs
Karen Foss Quietworks Bergen Bergen, Oslo
Hege Haagenrud Oslo Oslo
Helle Siljeholm Oslo Finland, Sandnes, Oslo
Company B. Valiente Oslo Frankrike, Oslo
Wee Oslo Moskva, Ljubljana, Zagreb, Kyoto, Reykjavik

 

Fri scenekunst - teater

Søker Bosted Visningssted
BEK Bergen Bergen
Camilla Vislie Oslo Oslo
Veronica Salinas Oslo Oslo
Rebekka/Huy Oslo Oslo
Amund S. Sveen Oslo Latvia, Kirkenes
Naja Lee Jensen Oslo Bergen
Pia Maria Roll Oslo Oslo, Trondheim
KORN Produksjoner Oslo Libanon, Oslo
Andreas Spreafico Bergen Bergen
DVELL Trondheim Trondheim
Bandlien/Pelmus Sandefjord/Oslo Oslo
Sagliocco Porsgrunn Porsgrunn
Morten Traavik Oslo Internasjonalt
Namik Mackic Oslo Uavklart
NONcompany Bergen Bergen, Trondheim

 

Her kan du se oversikt over alle dansetildelingene.

Her kan du se oversikt over alle teatertildelingene.

 

Fullstendig tildelingslister

Fri scenekunst dans

Søker Fylke Sakstittel Tilskudd
Saker som behandles i flere utvalg    
Inclusive Dance Company SØR-TRØNDELAG Universtrilogi: a) Stjernestøv

240 000

Landing OSLO Protestbevegelsen

165 000

Fri scenekunst - dans    
Beata Kretovicova Iden AKERSHUS Bea og de andre

700 000

Company B. Valiente AKERSHUS To prosjekter: Uten tittel 1 - Uten tittel 2

820 000 (2013) 820 000 (2014)

Dreamscreen Produksjoner v/ Kristina Gjems OSLO This is a world of dew

880 000

Haugen Produksjoner TROMS Søstre - 11 år etter

700 000

Hege Haagenrud OSLO How to be alone

560 000

Helle Siljeholm OSLO Miss Vertigo

350 000

Human Failure Collective OSLO Jordjenta (tilleggsbevilgning)

165 000

Karen Eide Bøen HORDALAND Stål i ben og armer

80 000

Karen Foss Quiet Works HORDALAND Ørken-felt: Gyllen ondskap

800 000 (2014)

Kari Hoaas OSLO One

450 000

Magnus Myhr OSLO Jeg satt på en stein og så ut over havet

550 000 (2014)

Martin Slaatto OSLO Jeg - en tedeist

800 000

Stiftelsen Wee- Scavetta/ Kipperberg OSLO Surprised body project - 5 samproduksjoner

1 200 000

Subjazz OSLO Fraktur

800 000 (2014)

 

Fri scenekunst teater

Søker Fylke Sakstittel Tilskudd
Fri scenekunst - teater    
Amund Sjølie Sveen AKERSHUS Economic theory for dummies

200 000

Andrea Spreafico HORDALAND Catholic 1991

600 000

Bandlien/Pelmus VESTFOLD Black Mountain College - Brows held high

200 000

Camilla Vislie OSLO I´m gonna keep my sheep suit on - fotnoter til Rødhette

415 000

Dvell v/ Arild Vange m.fl. SØR-TRØNDELAG Improvisasjon person

220 000

Bergen senter for elektronisk kunst BEK HORDALAND Moviestar Installation

40 000

KORN Produksjoner v/ Siri Forberg OSLO Antigone-prosjektet

600 000

Naja Lee Jensen OSLO Call me a fool, but I don't wanna die

600 000

Namik Mackic OSLO Ashes of Gacko

475 000

NONcompany HORDALAND Kazak:kazak

900 000

Pia Maria Roll Jessen OSLO Arachne

1 200 000

Rebekka Nystadbakk / Huy Le Vo OSLO Det kom mange hit i båt

620 000

Sagliocco Ensemble TELEMARK Vilja mot bakgården

200 000

Traavik.info v/ Morten Traavik OSLO A.I.D. (Arts interventions development): Nordøstpassasjen 1 og 2 - Idol Nord Korea

1 000 000 (2014) 1 000 000 (2015) 1 000 000 (2016)

Veronica Salinas OSLO Vinduer

770 000

Kontaktpersoner:

Scenekunstkonsulent Melanie Fieldseth melanie.fieldseth@kulturrad.no, tlf 21 04 58 24 / 970 05 448

Seksjonssjef Scenekunst Yrjan Svarva, tlf 21 04 58 78.

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no