AKTUELT / Pressemeldinger
(annonse)

Denne side publisert
24. februar 2014

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Pressemeldinger

Artikler

Kultur og samfunn
Ferie og fritid
Arkiv
SØK


Uredigert pressemelding
Fra Beaivváš Sámi Teáhter

Beaivváš Sámi TeáhterBeaivváš ønsker historisk beslutning i grunnlovens jubileumsår:

VIL I GANG MED NY-BYGGET NÅ
Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš ber Sametinget og Regjeringen igangsette forprosjekt for bygging av nytt teater-bygg i Kautokeino. Det skal gi Norge et kultur- og språkpolitisk løft i symboltunge 2014.
- Nasjonalteateret på Karl Johan ble åpnet i 1899. Det har gitt Norge viktige og magiske øyeblikk i 115 år. Nå er tiden inne for at også det samiske nasjonalteateret får et hjem og en arena som kan forsterke Norge som kulturnasjon og gi det samiske samfunn en arena for formidling, identitet og språkutvikling, sier styreleder Lene Hansen og teatersjef Haukur J. Gunnarson.

I dag mandag 13. januar har Beaivváš overrakt Sametinget ved President Aili Keskitalo søknaden om et nytt teaterbygg. I over 30 år har Beaivváš kjempet for å få et eget bygg. Styret og teatersjefen har stor tro på at det i 2014 kan bli tatt en beslutning i Sametinget og
Regjeringen om å igangsette forprosjektet.
- Vårt bygg skal romme mer enn scenekunsten. Det skal være en arena for alle kunst og kulturformer som vil være med å utvikle spennende møter og øyeblikk i det nordlige Norge. Teaterhuset i Kautokeino skal være åpent for uttrykk og kunst med lokal, regional, nasjonal og internasjonal forankring. I tillegg skal bygget understøtte en av fremtidsnæringene i nord: reiselivet og opplevelsesturismen, heter det i søknaden.
- Vi legger betydelig vekt på at teateret og bygget skal påta seg viktige oppgaver for Norge. Vi skal gi samene og urfolk i hele verden en scene. Vi skal åpne opp huset for en rekke andre brukere. Og vi skal bidra til norsk reiseliv, ved å gjøre indre Finnmark enda mer attraktivt gjennom et viktig bygg med spennende innhold, sier styreleder og teatersjefen.
I søknaden fra Beaivváš lanseres følgende plan:
- Det igangsettes forprosjekt til bygging av nytt teaterhus for Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš
. Det nye teaterhuset skal gi Norge en verdig, skapende og fleksibel arena for kunst og kreativitet. Det skal være det samiske nasjonalteatrets hjemmebane, slik det vakre nasjonalteatret på Karl Johan er for Norges nasjonalteater i Oslo.
- Forprosjektet tar utgangspunkt i de rammer Sametinget har gitt og som er fulgt opp av Statsbygg. Det innebærer et kostnadsestimat i spennet 120 til 200 millioner kroner.
- For å sikre andre fleksibilitet og god adgang for andre brukere inkluderes en egen prøvesal.
- Bygget føres opp på NRK-tomten, både av estetiske årsaker og fordi det vil være viktig for å skape kulturnæringsklynge i dette området.
- Teateret skal doble antallet produksjoner fram mot 2020. Det innebærer at dagens tilskudd økes fra 19,1 millioner kroner til 39,5 millioner kroner.
- Antallet årsverk økes fra 21 til 38,9, pluss fire på studiekontrakter.
- Sametinget beslutter hvor vidt husleien skal betales av Beaivváš eller av Sametinget. Dersom teateret skal betale husleien direkte, må budsjettet økes til om lag 49,5 millioner kroner.
- Teatret påtar seg en sentral funksjon i arbeidet med å gjøre Kautokeino/indre Finnmark til en betydelig nasjonal reiselivsdestinasjon gjennom tette koblinger mellom kunst, kultur og reiseliv i området.
- Teatret inviterer en rekke nye brukere inn i huset.
- Teatret starter opp arbeidet med Unge Beaivváš i god tid før åpningen av det nye bygget.
- Teatret viderefører en dialog med Høgskolen i Nord-Trøndelag og staten/ Sametinget om egen finansiering av en desentralisert kunstfaglig skuespiller-utdanning etter modell fra Det Norske Teatret.
- Forprosjektet starter i 2014. Det vil være en symboltung handling både for den norske stat og for hele det samiske samfunn.

Teaternett formidler uredigerte pressemeldinger fra norsk og internasjonalt teater. Teaternett mottar ingen betaling eller andre former for motytelser for denne tjenesten. Vi forbeholder oss retten til uten forklaring å publisere, eller la være å publisere innkomne meldinger. Hjelp oss å være oppdatert! Ønsker ditt teater å formidle noe - send oss en pressemelding!
Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no