FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / R

(annonse)

Denne side endret
8. februar 2014

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

R

Racine, Jean-Baptiste

Del artikkelen |

Fødselsår 1639 i La Ferté-Milon, Frankrike. fødselsdag ukjent, men døpt 22. desember. Døde 21. april 1699 i Paris. Fransk tragedieforfatter. Fulgte klassisismens strenge regler for tragediens oppbygging.

Jean-Baptiste Racine.
1639-1699.
WikiCommons
Jean_racineWikiCommons-Crp.jpg (26160 bytes)

Racine mistet moren sin som toåring, og sin far da han var fire. Han hadde en streng religiøs sekt som bakgrunn, den såkalte jansenismen. Han fikk sin utdanning ved sektens skole i Paris, og fikk gjennom denne en sjeldent grundig innføring i antikk gresk og latinsk litteratur.

Den norske teaterforskeren Jon Nygaard skriver blant annet dette om Racine:
(...) Racine rettet seg mot Corneilles helteideal. Corneille viste ytre konflikter med helstøpte personer i sentrum. Racine viser konfliktene i personene. Han tegner psykologiske portretter av kompliserte mennesker, mens Corneille hele tiden forutsatte at menneskene bare hadde en dimensjon. (...)

Racine skrev sine skuespill innenfor rammen av det absolutte eneveldet til Ludvig den fjortende. Skuespillene har en streng dramaturgisk oppbygging som tilsvarer eneveldets harmoniske og symmetriske struktur. 

Racines skuespill er forholdsvis lite oppført utenfor Frankrike. Som rendyrket representant for den franske klassisistiske tragediepoetikk er han likevel en viktig del av studiet både i litteratur- og teaterfag. Hans mest kjente stykke er Fedra. Ifølge Nygaard er dette skuespillet også Racines høydepunkt, og har også innebygget en skepsis til eneveldets framtid:
(...) Moralen er at skjebnen er ubønnhørlig. Mennesket er underlagt sin totale synd. Den eneste frelse ligger i Guds nåde alene. I dette ligger det en tvil på menneskene og samfunnets mulighet til å løse konfliktene. Dermed uttrykker Fedra også en tvil på det kongedømmet av Guds nåde som hadde løst flokene i Molières komedier. (...).

Fedra fikk en såpass tøff mottakelse i samtiden at Racine sluttet å skrive, og trakk seg tilbake til jansenistene. Det gikk ti år før han skrev et nytt skuespill. Den franske dramateoretikeren Boileau (1636-1711) regnet Racine som idealet for tragedieskapere.

Andre drama av Racine: Andromake, Britannicus, Ifigenia, Esther, Athalie.

Litteratur:
Nygaard, Jon: Teatrets historie i Europa. Del 1: Teatret før 1750. Det offisielle og det uoffisielle teatret. Spillerom 1992 (214f).

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no