FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / S

(annonse)

Denne side endret
16. juli 2001

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

S

skuespiller
Person som "stiller seg til skue", viser seg frem i et spill eller i teater, som fremstiller en rolle for et publikum.

Skuespillerens historie kan føres tilbake til de eldste samfunnsformene, ofte som leder av ritualer eller som forteller. Hvordan skuespilleren former sitt uttrykk og i hvilken grad han eller hun får gjennomslag for det henger nøye sammen med historiske og samfunnsmessige forhold. I offisielle teaterformer har skuespillerens rolle variert mellom å være en dominerende og selvstendig utøver (Commedia dell'Arte, gjøglerformer) eller et underordnet redskap for en regissør.

I Europa fikk skuespilleren et første gjennombrudd som del av et offisielt teater i antikken Hellas da Thesbis første gang steg ut av koret og gikk i dialog med korlederen, som den første protagonist.

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no