UTDANNING/ Universitet og høgskoler

(annonse)

Denne side endret
12. oktober 2006

HOVEDSIDE
Om Teaternett
UTDANNING
Universitet/høgskoler
Videregående skoler
Folkehøgskoler
Private skoler/kurs
Internasjonalt
SØKUNIVERSITET/HØGSKOLER
med teaterfag i Norge


Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold
Avdeling for teatervitenskap ved Institutt for musikk og teater, Universitetet i Oslo
Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold
Drama
, Høgskolen i Bergen
Drama/teater ved institutt for kunst- og medievitenskap, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Nesna
, dramaseksjonen
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Teaterensemble-virksomhet.
Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag
Høgskolen i Vestfold, dramaseksjonen
Høgskolen i Tromsø, avdeling for kunstfag
Høgskulen i Volda, dramaseksjonen
Dronning Mauds Minne - Høgskole for førskolelærerutdanning, Trondheim
NBX - Nordic Black Express, to-årig skuespillerutdanning for flerkulturelle
Nordisk institutt for scene og studio, lys-, sceneteknisk- og skuespillerutdanning
Seksjon for teatervitenskap ved   Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen
Statens teaterhøgskole ved Kunsthøgskolen i Oslo
The International Theatre Academy Norway (TITAN), OsloTeaternett arbeider for å ha en mest mulig komplett oversikt over linker til utdanningssteder som har teaterfag. Hjelp oss å være oppdatert! Vet du om en hjemmeside til en spennende utdanningsinstitusjon for teater så send den til oss. Skjer det noe på lærestedet der du er - send oss et tips! Vår epostadresse: 
teaternett@teaternett.no


Ansvarlig redaktør av Teaternett er Stein Kippersund, Torstadvegen 46, 2335 Stange
Teaternett har org.nr. 980 247 781. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no