FORUM / Bokanmeldelser
(annonse)

Denne side publisert
18. august 2007

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FORUM
Forestillingskritikker
Bokanmeldelser
Debatt
SØKSkuespiller med VILJE og INTELLEKT

Av Stein Kippersund


Tor Obrestad
: Einar Førde. Ein biografi.
Det Norske Samlaget 2007. ISBN 82-521-6972-0. 244  sider.

Einar Førde var en fargerik politiker, eller rettere sagt, en samfunnsaktør. Biografien til Tor Obrestad har fanget inn bildet av en mann som hele sitt liv sikter seg inn mot den store politiske scenen.

"Det er av kunnuge menner sagt, at sognfjøringarne hev skodespelarargaaver, meir enn folk i andre bygder her i kring". Når Tor Obrestad trekker fram dette sitatet fra Olav Sande i boka om Einar Førde faller noe på plass i bildet av den lynbegavede arbeiderparti-politikeren. 

Karnevalets ånd
Opplevelsen av Einar Førde som politiker var opplevelsen av en mann som likte, og som kunne sette seg selv i scene. Det handlet ikke bare om politikk når Førde spilte opp. Han likte å underholde, både seg selv og andre. Som humor-objekt var selvsagt ingenting hellig, det er karnevalets ånd. "Han likte å spele teater" skriver Tor Obrestad om Førde som ungdom. Han talte håndfritt uten manus, og han finslipte replikken, både til lek og ikke minst som våpen.

Ibsen
Som elev på Eidsvold Landsgymnas fikk Førde Os legat for beste stil på nynorsk. Tema for stilen var dramatikeren Henrik Ibsen. Einar Førde mente Ibsens verk burde løftes mye mer fram som et bidrag i "teaterkrisen" på begynnelsen av 60-tallet, og dette var før Ibsenfestivalens tid.

Boka til Obrestad viser hvorfor Einar Førde satte seg i scene. Han ville noe og mannen var svært bevisst om hvordan han framstod for et publikum. Rollen kunne være svært ulik privatpersonen Førde. Men det var det han ville, målene, den indre energien, som drev han.

Reiste Det Norske Teatret
Hva han kunne få til har vi et tydelig eksempel på i Kristian den fjerdes gate 8 i hovedstaden. I begynnelsen av 1900-tallet måtte norske bondestudenter som strømmet til Kristiania knekke kodene til hovedstadsborgerskapet. Mot slutten av det samme århundret har bondestudenten Einar Førde knekket koden så ettertrykkelig at han klarte å reise nybygget til Det Norske Teatret, mot all normal økonomisk og politisk tyngdekraft. Obrestads beskrivelse av spillet for å få opp teatret er et dokument til å bli klokere av for enhver som vil skaffe midler til teater og kultur i et samfunn der slikt ikke skal koste.

For Førde var Det Norske Teatret også et prosjekt som siktet mot å likestille den folkelige kulturen med det etablerte. Det sier sitt om Førde at han moret seg over ikke å bli invitert til åpningsforestillingen i 1985!

Fruktbarhetsdemon
Et teaterperspektiv på politikeren Førde gir også rom for den dionysiske fruktbarhetsdemonen. De mer pikante historiene Obrestad gir til beste er ikke Se- og hør-stoff, men fyller ut bildet. Historien om turen i heisen som Førde hadde med Kjellbjørg Lunde får symbolsk ladning, og det er fristende å slutte seg til hennes "Takk for turen, Einar Førde".

For deltakere i en demokratisk offentlighet er det paradoksalt nok også et gode at denne typen historier ikke har betydning i den norske politiske debatten. Om vi klarer å skille saker og personer og unngå engelsk sladdernivå i framtidas norske demokrati gjenstår å se. Det er lov å håpe og Einar Førde tok tyren ved hornene. Han ga blaffen - i hva folk måtte si og mene.

Obrestad gir oss en Førde-biografi av en energisk, begavet og humørfyllt mann som fra dyp posisjon i ei vestlandsfjordbygd gjorde all verda til sin scene. Og det skulle være moro!

Stein Kippersund

BOKANMELDELSER


Ansvarlig redaktør av Teaternett ANS er Stein Kippersund. Adresse: Teaternett, Emil Nordbysveg 43, 2312 Stange. Teaternett har org.nr. 984 922 469. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no