TEATRE / Internasjonalt / Dukke og figurteatre
(annonse)

Denne side endret
30. mars 2001

HOVEDSIDE
Om Teaternett
TEATRE
Norge
Internasjonalt
SØKDukke og Figurteatre

Sverige
Dockteaterverkstan NY!


Teaternett arbeider for å utvikle og systematisere et omfattende linkeapparat til hjemmesider for dukke og figurteatre utenfor Norge. Har du sett en hjemmeside til en festival i utlandet så send adressen til oss, uansett om det er profesjonelle eller amatører. Vi tar også gjerne imot informasjon om utenlandske teaterfestivaler uten hjemmesider. Mange bytter etter en tid adresser til hjemmesidene sine. Oppdager du feil i linkeapparatet vårt - send oss en melding! Vår epostadresse: 
teaternett@teaternett.no

 


Ansvarlig redaktør av Teaternett er Stein Kippersund, Torstadvegen 46, 2335 Stange
Teaternett har org.nr. 980 247 781. E-post-adresse er teaternett@teaternett.no