TEATRE / Norge / Institusjonsteatre
(annonse)

Denne side endret
26. mars 2014

HOVEDSIDE
Om Teaternett
TEATRE
Norge
Internasjonalt
SØKINSTITUSJONSTEATRE i Norge

Rullert 26. mars 2014

Den Nationale Scene
Den Norske Opera og Ballett
Det Norske Teatret
       Open Scene (i samarbeid med Det norske Teatret)
Opera Vest

Oslo Nye Teater
Riksteatret
Rogaland Teater
Sogn og Fjordane Teater

Teater Ibsen
Teater Innlandet
Teater Manu - norsk tegnspråkteater
Teatret Vårt
Thalia Teater
Trøndelag Teater
Østfold Teater
Agder Teater

Beaivváš Sámi Teáhter
Brageteatret
Carte Blanche
Chat Noir privat
Edderkoppen teater privat
Hordaland Teater  
Hålogaland Teater  
Nationaltheatret
Nordland teater
Nord-Trøndelag Teater


Teaterhus uten fast ensemble
Akershus Teater
Det Åpne Teater
Drammen Teater

Haugesund Teater

Teater i media
Radioteatret


Teaternett arbeider for å få en komplett oversikt over linker til alle norske teatres hjemmesider, både til profesjonelle, halvprofesjonelle og amatører.  Hjelp oss å være oppdatert! Vet du om en hjemmeside til et norsk teater så send den til oss. Skjer det noe i teatret der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no.