AKTUELT / Nyheter
(annonse)

Denne side publisert
21. januar 2004

HOVEDSIDE
Om Teaternett
AKTUELT
Nyheter
Meldinger
I mediebildet
Artikler

Arkiv
SØKSlankekur i vente

Til tross for historisk godt billettresultat i fjor, setter Nationaltheatret igang en nedbemanningsplan for å redusere kostnadene ved institusjonen. - De faste kostnadene ved teatret har oversteget de faste inntektene, sier direktør Geir Bergkastet til Aftenposten.


Statstilskuddet er ikke lenger nok til å dekke de faste kostnadene ved driften av Nationaltheatret. Dette gjør sårbarheten i forhold til billettinntektene for stor, mener styret som i desember vedtok å redusere staben med 20 årsverk over tre år. Bakgrunnen er også at teatret har slitt med et underskudd fra 2001 på 6,2 millioner kroner. Nedbetaling av dette underskuddet går nå raskere enn planlagt.

Rekord
Det er likevel et paradoks at nedbemanningen skjer året etter teatrets beste publikumssesong siden 1969. Ifølge Aftenposten hadde Nationaltheatret drøyt 240 000 besøk i fjor, som er vel 50000 mer enn neste på lista, Oslo Nye Teater.

Direktør Sven Torneberg ved Oslo Nye Teater er likevel fornøyd og mener nedgangen har naturlige forklaringer.

Nødvendig
Den Nationale Scene i Bergen hadde en pen framgang fra ca 100 000 besøk i 2002 til nesten 120 000 i 2003. Teatret har ifølge teatersjef Morten Borgersen vært gjennom en tøff nedbemanning.
- Som i alle teatre ser vi at en viss type slanking er nødvendig, sier Borgersen til   Aftenposten.

Til tross for gode besøkstall ser det ut som de offentlige teatrene har mindre spillerom og er mer sårbare økonomisk enn tidligere. Det vil trolig øke presset for å skape kommersielle suksesser i tida framover. Kravene fra bevilgende myndigheter om økonomiske resultater trekker i samme retning.


NYHETER  MELDINGER

Teaternett formidler nyheter fra norsk og internasjonalt teater. Hjelp oss å være oppdatert! Skjer det noe der du er - send oss et tips! Vår epostadresse:  teaternett@teaternett.no