FAGLITTERATUR / Teaterleksikon / B
(annonse)

Denne side endret
16. februar 2005

HOVEDSIDE
Om Teaternett
FAGLITTERATUR
Teaterleksikon
Bibliotek
SØKTeaterleksikon

<< Tilbake 

  Fram >>

B

Bataille d'Hernani
Ved premieren på Victor Hugos Hernani, 25. februar 1830, kom det til historiens mest berømte teaterslag i Paris mellom Hugos romantiske tilhengere og tilhengerne av det rådende klassisistiske teatret. "Bataille d'Hernani" kan ses på som et forspill til julirevolusjonen samme år, som Hugo senere beskriver i den berømte romanen Les Miserables (1862).

Litteratur:
Jon Nygaard: Teatrets historie i Europa. Del 2: Teatret fra 1750 til 1900. Det offisielle teatret Spillerom 1992 (116ff).

Maja Lise Rønneberg Rygg: All verden er en scene 1 Gyldendal 1985 (205ff).

<< Tilbake 

  Fram >>

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Teaternett arbeider med å bygge opp en database over teaterfaglig stoff, begreper og navn under overskriften teaterleksikon. Send oss også gjerne tips! Vår adresse er: teaternett@teaternett.no